Pereiti prie meniu Pereiti prie turinio
Tel. 8 440 572 38

Priėmimo tvarka

 Priėmimo tvarka

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas (rūpintojas), artimas giminaitis (sesuo, brolis, vaikai, tėvai) kreipiasi į Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą.

Viešojoje įstaigoje Ylakių globos namuose (toliau – globos namuose) apgyvendinami asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Socialinės globos normų aprašu ir         4 priedu bei kitais galiojančiais teisės aktais.

 • Priimami senatvės pensijos amžių sukakę asmenys (tarp jų ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia) ir suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas ar dalinis nesavarankiškumas.
 • Globos namuose apgyvendinami asmenys deklaravę savo gyvenamąją vietą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir turintys savivaldybės Socialinės paramos skyriaus išduotą siuntimą.
 • Jei globos namuose yra laisvų vietų ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa globos namuose gali būti pradedama teikti pagal asmens, jo globėjo, rūpintojo prašymą bei kitų rajonų savivaldybių sprendimu.

Potencialūs klientai su apsigyvenimo globos namuose sąlygomis gali susipažinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, seniūnijose ir globos namų administracijoje.

Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė.

Priimant į globos namus pateikiami šie dokumentai:

 • galiojantis siuntimas į globos namus;
 • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • jei asmuo neįgalus, visi dokumentai, patvirtinantys jo neįgalumą, specialiuosius poreikius;
 • galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a);
 • kompensuojamų vaistų pasą (jei jį turi);
 • teismo nutarties ar/ir sprendimo kopiją dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar neveiksniu tam tikrose srityse, dėl globėjo, rūpintojo ar ir turto administratoriaus paskyrimo;
 • asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma;
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimo forma;
 • sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP9 forma);
 • asmens prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti kopija;
 • pažymos apie asmens turimą turtą kopija;
 • asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas įvertinimo forma;
 • trišalė sutartis dėl ilgalaikių (trumpalaikių) socialinės globos paslaugų teikimo ir lėšų kompensavimo;
 • pažyma apie asmens pajamas.

Gyvenimo sąlygos

Viešojoje įstaigoje Ylakių globos namuose  asmenys apgyvendinami dviviečiuose arba vienviečiuose kambariuose, atsižvelgiant į gyventojų interesus ir poreikius, sveikatos būklę ir savarankiškumo lygį. Kambariai aprūpinti reikalingais baldais (lova, spintelė, kėdė, spinta). Gyventojų patogumui globos namų patalpos (gyvenamieji kambariai, valgykla-virtuvėlė, asmens higienos patalpos, laisvalaikio organizavimo, laiptinės, koridoriai) pritaikytos gyventi ir būtinųjų gyventojų poreikių tenkinimui.

Gyventojų kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, motyvuotų ir skatintų asmens savarankiškumą.

 Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas  https://teisineinformacija.lt/skuodas/Default.aspx?Id=3&DocId=15171