Pereiti prie meniu Pereiti prie turinio
Tel. 8 440 572 38

Administracinė informacija

Viešoji įstaiga Ylakių globos namai yra ne pelno siekianti stacionari socialinės globos įstaiga, skirta ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai senyvo amžiaus žmonėms bei suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Globos namų tikslai – patenkinti senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių gyvybinius poreikius, užtikrinti globos reikalaujantiems žmonėms kiek įmanomą kokybišką gyvenimą,  pagal galimybes padėti įveikti socialinę atskirtį, integruotis į bendruomenę.

Pagrindinės globos namų funkcijos:

  • suteikti asmeniui gyvenamą plotą, reikiamą inventorių, aprūpinti būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
  • teikti bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo, asmens higienos ir priežiūros, kasdieninio gyvenimo įgūdžių palaikymo, transporto ir laisvalaikio organizavimo paslaugas;
  • teikti slaugos paslaugas atsižvelgiant į gyventojų poreikius, organizuoti medikų konsultacijas bei kitas sveikatos priežiūros paslaugas, esant būtinybei gyventojus hospitalizuoti, organizuojant  sveikatos priežiūros paslaugas, naudotis sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų paslaugomis; 
  • pagal galimybes pritaikyti gyventojams aplinką, atsižvelgiant į jų poreikius, aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis;
  • teikti socialinę globą asmeniui pagal asmens ir Globos namų sutartį, kurioje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos, mokestis už paslaugas,  teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė;
  • sudaryti individualų socialinės globos planą socialinei globai asmeniui teikti (ISGP), kuriame pateikiama informacija apie asmens sveikatos būklę, numatoma, kokiomis priemonėmis bus siekiama įgyvendinti socialinės globos uždavinius, detalizuojamos paslaugos, kurios asmeniui bus teikiamos,  rašomos žymos apie periodiškai vykdomą  plano peržiūrą, pokyčius.